ورود به سایت  |   پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
نرم افزار ردیابی مبتنی بر ویندوز PDF چاپ نامه الکترونیک

قابليت هاي از پيش تعريف شده براي نرم افزار مديريت ناوگان حمل و نقل :

 

·        ذخيره اطلاعات حرکتي خودرو و دسته بندي به صورت آرشيو جهت بررسي سريع و دقيق

·        تعيين مسير حرکت با ذکر سرعت و زمان و موقعيت مکاني به صورت گرافيکي و جدولي 

·        تعيين مسير حرکت در مکان غير مجاز به دو صورت گرافيکي و جدولي

·        تعريف سرعت غيرمجاز براي تعيين حد سرعت تخلف و روئيـت به صورت گرافيکي و جدولي

·        ثبت حضور و غياب راننده با استفاده از سيستم کارت بدون تماس براي تعيين کارکرد (به درخواست مشتري)

·        تعريف مشخصات راننده و دستگاه GPS و ديگر مشخصات براي ثبت در آرشيو اطلاعات و نيز امکان فراخواني هر يک از خودروهاي تحت پوشش بوسيله وارد کردن شماره ID مربوطه

·        تعيين زمان حداقل توقف براي ثبت در حالت گرافيکي و جدولي در آرشيو

·        قابليت چاپ گزارشهاي جدولي و گرافيکي

·        قابليـت تهيه گزارشات جامع از يک تاريخ تا يک تاريخ معين براي وسيله نقليه يا راننده معين

·        امکان بازسازي  مسير طي شده بر روي نقشه هاي مختلف

·        امکان zoom روي نقشه

·        دسترسي به اطلاعات حرکت خودرو به صورت فايل Text

·        امکان ارسال پيام براي متحرک در حالت on line

·        امکان تعريف پيام اضطراري براي متحرک در حالت on line

قابليت توسعه نرم افزار مطابق نياز مشتري امکان پذير است. 6 درگاه خروجي ديجيتالي براي اعمال کنترلي (بطور مثال سيستم هشدار براي تعيين افزايش دما در يخچال تريلي) نيز در سخت افزار تعبيه شده است. بازخواني اطلاعات ذخيره شده در سيستم GPS  داخل خودرو از طريق درگاه USB و يا GPRSانجام ميشود.

گزارش های استاندارد :

اين سيستم انواع گزارش هاي استاندارد را ارائه مي دهد :

·        گزارش شروع و پايان حركت :

گزارش کامل شروع و پايان حرکت وسيله نقليه پس از تخليه اطلاعات ذخيره شده به اين شرح ارايه ميشود:

    - لحظه شروع حرکت وسيله متحرک

    - لحظه هاي توقف کامل وسيله متحرک

    - زمان پيموده در هر حرکت تا اولين توقف

    - زمانهاي توقف

    - مسافت هاي پيموده شده در طول هر حرکت

    - موقعيت نقاطي که خودرو توقف کرده است و ...

    - حداکثر سرعت خودرو

·        گزارش كامل روزانه :

   -  توضيح کاملي از حرکت ها و توقف خودرو در طول يک روز مورد نظر را ارائه ميدهد. اين گزارش ميتواند شامل همه موارد فوق از قبيل کل مسافت پيموده شده و کل زمان هاي حرکت و توقف خودرو و موقعيت ها و مسيرهاي حرکت را ارائه دهد.

    - سرعت هاي غير مجاز در طول روز را گزارش داده و محل هاي آن و طول زماني و جدول سرعت هاي غير مجاز را گزارش ميدهد.

·        خلاصه وضعيت لحظه اي خودرو :

 - در بسياري از کاربردها اين در خواست وجود دارد که بتوان در هر لحظه دلخواه موقعيت و سرعت و جهت حرکت خودرو را رديابي کرد. بعنوان مثال در يک خط اتوبوسراني با داشتن اطلاعات آخرين اتوبوس ارسال شده به ماموريت ميتوان در باره حرکت اتوبوس بعدي تصميم موثرتري گرفت يا بعنوان مثال ميتوان به منتظران رسيدن خودرو به مقصد بطور دقيق وضعيت مکان خودرو و مدت زمان باقيمانده تا رسيدن خودرو به مقصد را اطلاع داد. کاربردهاي اين سرويس بسيار بيشتر از اين مثال ها ميباشد و بسته به سرويس و خدماتي که خودرو ارائه ميدهد ميتوان کاربرد هاي آن را ارائه نمود. در نرم افزار مديريت خودرو امکان تعريف خدمات و گزارش هاي متنوع وجود دارد.

  - با استفاده از اين محصولات ميتوان در لحظات مورد نظر پارامتر هاي حرکت ماشين را مشاهده و رديابي کرد. اين پارامتر ها شامل سرعت لحظه مورد نظر و موقعيت و جهت حرکت خودرو ميباشد.